Cylch Blodeuwedd

Druidic Grove in North-West Wales

Dinas Dinlle

by Aethnen - January 20th, 2009.
Filed under: Poetry. Tagged as: , , , , , .

Tide sinks into my heart,
A pearl washed into time.
Sand swirls into my head,
A fire burned with sun-smoke.

Reflection,
As I sit by the ebbing surface,
The road carried on my back,
The day cradled in my arms.

Reflection,
As I stride in the foaming sea-sighs,
The wind painted with bright jewels,
The world arrayed in yearning.

Heart sinks into the tide,
A peace lost into life.
Head swirls into the sands,
A sleep filled with expectation.

yng gymraeg (tipyn wahanol i’r cerdd yn saesneg… cyn i mi ddysgu’r iaith, a deud y gwir! mi wnes i sgwennu hwn efo’r geiriadur ac fy nghalon!):

Y llanw suddo i mewn fy nghalon,
Perl wedi golchi mewn amser.
Y tywod chwyldroi i fy mhen,
Tân losgi a haul-mwg.

Myfyrdod,
Cyn i’n eistedd wrth y wyneb yn treio,
Y ffordd cario ar fy olwr,
Y dydd fel crud yn fy mreichiau.

Adlewyrchiad,
Cyn i’n camu ar y môr-ocheneidiau ewynnu,
Y gwynt yn peintio efo gemau llachar,
Y byd yn gwisgo efo hiraeth.

Calon suddo ar y llanw,
Hedd ar goll mewn fywyd.
Pen yn chwyldroi i mewn y tywod,
Cwsg yn llenwi efo dymuniad.

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.